Diakonie

Osobní asistence

Posláním Osobní asistence je podpora člověka v jeho přirozeném prostředí a poskytování takové podpory a pomoci, která umožní žít lidem co možná nejdéle ve svém vlastním prostředí a dle svých zvyklostí, potřeb a zájmů. Důležitým prvkem je i sociální začleňování klientů Osobní asistence.

Informace pro zájemce

Komu pomáháme

DOSPĚLÝM LIDEM SE SNÍŽENOU SOBĚSTAČNOSTÍ ZEJMÉNA Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby

Pomáháme lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

SLUŽBU POSKYTUJEME:

 • lidem žijícím na území Svazku obcí údolí Desné a na Šumpersku – Hraběšice, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice a Vikýřovice
 • denně, včetně víkendů a svátků, v době od 6:00 do 20:00 hod.
Kdy pomoci nemůžeme

SLUŽBU NEMŮŽEME POSYKTOVAT LIDEM, KTEŘÍ VZHLEDEM KE SVÉMU ZDRAVOTNÍMU STAVU POTŘEBUJÍ ZDRAVOTNICKÉ, NIKOLI SOCIÁLNÍ SLUŽBY (NAPŘ. NEPODÁVÁME LÉKY, NEPŘEVAZUJEME RÁNY APOD.)

DALŠÍ PŘEKÁŽKY V POSKYTNUTÍ SLUŽBY:

 • pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • pokud zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování sociální služby
 • pokud byla zájemci vypovězena smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti, vyplývající ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí
S čím můžeme pomoci
 • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • při osobní hygieně
 • při zajištění stravy
 • při zajištění chodu domácnosti
 • s výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí
Jak postupovat, máte – li o službu zájem

Nejdříve se s námi spojte telefonicky nebo emailem, můžete se rovněž dostavit osobně – viz kontaktní údaje níže. Sociální pracovnice zodpoví vaše dotazy a sdělí vám postup podání žádosti o službu a průběh jejího vyřízení. Žádost lze stáhnou ZDE nebo si ji můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice.

Po podání žádosti vás sociální pracovnice obratem telefonicky nebo písemně zkontaktuje a domluví s vámi termín jednání se zájemcem v místě, kde bude služba poskytována. V průběhu tohoto jednání sociální pracovnice zjišťuje základní informace, aby mohla posoudit, zda je pro zájemce služba vhodná. Doptává se, jakou podporu a pomoc potřebujete, jak si pomoc představujete, v jakém rozsahu bude pomoc probíhat apod.

Na základě zjištění z jednání se zájemcem může být služba odmítnuta (z důvodů uvedených výše), nebo je sjednán její rozsah a podepsána smlouva o poskytování služby.

Úhrada za služby

Úhrada za služby je dána platným PŘEHLEDEM ÚHRAD  a je stanovena dle rozsahu poskytovaných hodin péče (bereme v úvahu i souběh péče s jinými poskytovateli osobní asistence)

 • při rozsahu péče menším než 80 hodin za měsíc je sazba 155 Kč za hodinu péče; při rozsahu péče 80 a více hodin za měsíc je sazba 135 Kč za hodinu péče
 • cena je účtována za skutečně realizovanou dobu péče
 • doprava pracovnice ke klientovi není klientem hrazena
 • doprava klienta osobním automobilem služby je zpoplatněna částkou 15 Kč/km

Kontakt

Kontakt - Miroslava Müllerová
Miroslava Müllerová vedoucí služby a sociální pracovnicemullerova@diakoniecce-sobotin.cz+420 703 493 956

Dokumenty ke stažení

Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Přehled úhrad platný od 1.9.2024Osobní asistenceStáhnout
Veřejný závazekOsobní asistenceStáhnout
Žádost o poskytování službyOsobní asistenceStáhnout
Přehled úhrad platný do 31.8.2024Osobní asistenceStáhnout
Vzor formuláře pro podání stížnostiOsobní asistenceStáhnout